Sedam novih hafiza Kur’ana u BiH

Unatoč kriznoj situaciji i blokadama hifz nije stao. Tako je u proteklih nekoliko sedmica naša zemlja postala bogatija za sedam novih hafiza Kur’ana. S obzirom da hafiske dove neće biti moguće organizirati, naš list donosi osnovne informacije o novim hafizima, a hafiske dove će kao i uobičajeno popratiti kada se za njihovo održavanje steknu uslovi.

Mahir Kevrić
Mahir ef. Kevrić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Livno krajem prošlog mjeseca učenjem posljednjih sura iz Časnog Kur’ana okončao ispit pred Komisijom za polaganje hifza Rijaseta i time dobio zvanje hafizu-l-Kur’ani-l-Kerima. Komisijom je predsjedavao kurra hafiz dr. Dževad-ef. Šošić, dok su članovi bili hafiz dr. Dževad ef. Hrvačić, hafiz dr. Muhamed ef. Čajlaković i hafiz mr. Abdul-Aziz ef. Drkić. Muhaffiz mu je bio hafiz Edin ef. Bukva, imam Šerefuddin Bijele džamije i voditelj Škole hifza Kur’ana Bijela džamija u Visokom, kojem je ovo sedmi hafiz kojeg je uspješno spremio za polaganje hifza. Hafiz Mahir ef. Kevrić rođen 22.10.1988. g. u Visokom. Završio je medresu «Osman-ef. Redžović» u Visokom, zatim Fakultet islamskih nauka (FIN) u Sarajevu, a paralelno i studij na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik i književnost. Odmah nakon studija zaposlio se kao imam džamije Ćurčinice u Livnu, a 2018. godine postaje i glavni imam Medžlisa IZ Livno. Mahir ef. Kevrić trenutno je jedini hafiz Kur’ana u Livnu.

Rifet Šahinović
Pred komisijom Rijaseta IZ u BiH u sastavu hafiz dr. Mensur ef. Malkić, hafiz Salih ef. Halilović, posljedne stranice hifza proučio je u ponedjeljak, 23.marta, ove godine, dr Rifet Šahinović, profesor akaida i kiraeta u Cazinskoj medresi i predavač na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.Rifet Šahinović je rođen 1972. god u Bužimu. Osnovnu školu je završio u Bužimu, a potom Gazi Husrev begovu medresu u Sarajevu. Nakon medrese, studirao je na Fakultetu islamskih nauka, gdje je 2001. godine diplomirao na temu: „Naučni tefsir u djelu Mustafe Mahmuda“. Od 1993. god radi kao profesor u medresi Džemaluddin Čaušević u Cazinu, gdje je od 2000. do 2006. obnašao funkciju direktora, a od 2006. god je profesor akaida i kiraeta u Cazinskoj medresi. Šahinović je 2012. godine odbranio magistarsku tezu “Tenzih i tešbih u Nasrovoj teologiji prirode”, također na Fakultetu islamskih nauka, a 2015. godine na istom fakultetu je odbranio doktorsku tezu s temom “Muhammed Asad- potraga za racionalnošću u klasičnim komentarima Kur’ana”.

Ahmed Hašić
Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je 16. marta ove godine, pred komisijom Rijaseta u sastavu: kurra hafiz prof. dr. Dževad Šošić, hafiz. dr. Dževad Hrvačić, hafiz. dr. Muhamed Čajlaković i hafiz. mr. Abdulaziz Drkić, svoje posljednje stranice hifza je proučio Ahmed Hašić sin Sulejmana efendije Hašića, svršenik medrese “Džemaluddin ef.-Čaušević” i student Fakulteta islamskih nauka.Njegova cijela porodica je posvećena misiji Islamske zajednice, babo Sulejman efendija je Imam u Cazinu, a brat Sabahudin u Austriji.Ahmed Hašić je rođen 27. maja, 1997. godine u Cazinu. Zavšrio je medresu Džemaluddin ef.Čaušević u Cazinu, a trenutno je student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Poznat je po milozvučnom glasu i učesnik je mnogobrojnih manifestacija i programa večeri Kur’ana i ilahija. Do sada je izdao samostalni album ilahija i kasida pod nazivom “Ya Ilahi”, a član je hora Medžlisa IZ Sarajevo i Akademskog hora Fin-a, Pobjednik 22. Evropskog takmičenja učača Kur’ana u Zagrebu u kategoriji Tilawet-Medresa.

Medina Džombić-Muharemović
U Sarajevu je 23. marta, 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ posljednje stranice Časnog Kur’ana proučila Medina Džombić-Muhremović, čime je stekla titulu hafize Kur’ana. Hafiza Medina je rođena 13. aprila, 1996. godine u Srebreniku. Završila je Srednju ekonomsku školu u Srebreniku, nakon čega tri godine pauzira i počinje učiti hifz u džamiji “Kralj Abdullah” pred hafizom Edin-ef. Pašalićem u Tuzli. Nakon toga se upisala na Filozofski fakultet u Sarajevu, odsjek za arapski jezik i knjiživenost, te je i hifz nastavila učiti u Sarajevu pred menetorom hafizom dr. Kenan-ef. Musićem. Hifz je okončala nakon 4 godine učenja, a nakon polaganja pred hafiskom komisijom poručila je da od hifza ne treba odustajati bez obzira na mnoge poteškoće, te izrazila zahvalnost svima koji su joj bili podrška na putu stjecanja časne titule hafizatu-l-Kur’an.

Hatidža Čengić
U ponedjeljak, 16. marta 2020. godine, u Sarajevu, pred hafiskom komisijom Rijaseta, uspješno je položila hifz Hatidža Čengić, učenica četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese.Hafiza Hatidža Čengić, kći Faruka i Nalvedine iz Sarajeva, rođena je u Sarajevu 7. oktobra 2001. godine. Osnovnu školu „Aleksa Šantić“završila je u Sarajevu, a Gazi Husrev-begovu medresu upisala je školske 2016/2017. godine. Prva tri razreda Medrese završila je odličnim uspjehom sa prosječnom ocjenom 5,00 i primjernim vladanjem. Hifz je učila pred muhaffizom hfz. Omerom Zulićem, profesorom kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi. Polaganje hifza je trajalo od 2. do 16. marta 2020. godine pred hafiskom komisijom: hadži-hafiz Ismet-ef. Spahić, predsjednik; dr. hafiz Mensur-ef. Malkić, član, hadži-hafiz Haso-ef. Popara, član, i hafiz mr. Salih-ef. Halilović, član. Gazi Husrev-begova medresa je uputila čestitke mladoj hafizi Hatidži, njenoj porodici i muhaffizu.

Assab Abdelali
Jedinstven slučaj desio se 19. marta, ove godine u Sarajevu. Migrant iz Maroka je u Sarajevu stekao zvanje hafiza i prvi je migrant koji je pred Komisijom za polaganje hifza Rijaseta IZ proučio cijeli Kur’an i zvanično stekao zvanje hafiza Kur’ana”.Kako je na svojoj Facebook stranici objavio hafiz Salih ef. Halilović, drugi imam Begove džamije, Abdelali je dnevno učio 15 džuzeva, te je za dva dana cijeli Kur’an je proučio, u prosjeku 15 minuta je učio jedan džuz. “Izuzetan hafiz, molim Allaha, dž.š., da ga Kur’an čuva i bude mu vodilja i da mu Plemeniti Gospodar olakša na njegovom putu za dunjalučkom nafakom i srećom”, napisao je hafiz Halilović.Abdelali je u Sarajevo stigao u augustu prošle godine s namjerom da dođe do Francuske. Ostao je u Sarajevu i u Centralnoj džamiji u Hadžićima je počeo pomagati kao mujezin. Njegov muhaffiz je hafiz Hašim ef Zahirović od kojeg smo saznali da je Abdelali znao skoro cijeli Kur’an napamet, a u Bosni ga je utvrdio, proučio pred svojim muhaffizom, te onda izašao pred Komisiju Rijaseta IZBiH i postao hafiz.

Muhamed Karić
U Sarajevu je 5. marta, ove godine pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ u sastavu hafiz dr. Dževad Hrvačić i hafiz mr. Abdulaziz Drkić, završio polaganje hifza Muhamed Karić iz Priluka kod Živinica.Muhamed Karić je završio Srednju medicinsku školu u Tuzli, a trenutno je student četvrte godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na odsjeku fizike. Njegov muhaffiz je bio hafiz Abdullah Kapo, profesor u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *