Home » Sure

Sure

Tefsir sure Al-Zilzal

“Kad se Zemlja najžešćim potresom svojim zatrese” /1/ “i kada Zemlja izbaci terete svoje” /2/ “i čovjek uzvikne: ‘Šta joj je?'”, /3/ “toga Dana će ona vijesti svoje kazivati” /4/ “jer će joj Gospodar tvoj narediti”, /5/ “Toga Dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova”: /6/ “onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet ...

Read More »

Sura Al-Kawtar

Al-Kawtar (arap. سورة الكوثر) jeste 108. sura Kur’ana. Sastoji se od 3 ajeta i iako se ne zna sa sigurnošću gdje je objavljena, u Meki ili Medini, prema većini učenjaka ubraja se u mekanske sure. Što se tiče perioda objavljivanja, prema Muhammed ibn Ishaku, sura je objavljena neposredno prije Isre i Mi’radža. Sura Al-Kawtar je najkraća sura u Kur’anu. Sura ...

Read More »

Sura An-Nisa’

Sura En-Nisa (arapski: سورة النساء; bos.: Žene) je četvrta sura Kur’ana. Ubraja se u medinske sure, što znači da je objavljena u Medini. Sadrži 176 ajeta, što je čini trećom najdužom surom, nakon El-Bekara i Ali Imran. Naziv je dobila po tome što se u velikom dijelu bavi pitanjima prava i obaveza žena. Arapski jezik (latinicno pismo): Bismillahi rrahmani rrahim ...

Read More »

Sura Ali Imran

Sura Ali Imran (arapski. آل عمران; bos.:Porodica Imranova) je treća po redoslijedu sura islamske svete knjige Kur’ana. Druga je najduža, nakon sure El-Bekara.[1][2] Ubraja se u medinske sure. Jedna je od 29 sura koje počinju sa karakterističnim početkom, odnosno odvojenim harfovima. Druga je od šest kur’anskih sura koje počinju sa karakterističnim znakom, trostrukim harfom Elif-Lam-Mim. Dok se u suri El-Bekara ...

Read More »

Sura Ja-sin

Svaka stvar ima svoje srce, a srce Kur’ana je sura Ja-sin (ar. سورة يس). Ako neko prouči ovu suru uz suru ‘Ihlas’, Allah će mu to upisati u sevab kao da je cijeli Kur’an proučio deset puta. Jedna je od 29 sura koje počinju sa karakterističnim početkom, odnosno odvojenim harfovima. Naime, sura počinju sa karakterističnim znakom, dvostrukim harfom Ja-Sin, prema ...

Read More »

Sura Al-Qadr

Sura El-Kadr ar: سورة القدر‎, je 97. po redu sura u Kur’anu, koju je uzvišeni Allah dž.š. nazvao imenom “Kadr”. U njoj se govori o posebnoj, blagoslovljenoj-mubarek noći – “Lejletul-Kadr”. Allahov Poslanik Muhammed a.s. je rekao: “Ko isposti mjesec Ramazan vjerujući u Allaha dž.š. i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni raniji grijesi. A ko probdije noć Kadr, (tj. ...

Read More »

Sura Al-Kafirun

Sura Al-Kafirun (arapski: سورة الكافرون; bosanski: Nevjernici) je 109. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 6. ajeta i jedna je od najkraćih sura jer se nalazi pri samom kraju Kur’ana. Spada u takozvane mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki). Arapski jezik (arapsko pismo): قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, وَلا أَنَا ...

Read More »

Sura An-Nasr

Sura An-Nasr (arapski: سورة النصر‎‎; bos.:Pomoć) jest 110. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 3 ajeta i treća je najkraća sura, poslije sura El-‘Asr i El-Kevser. Objavljena je na Mini[1], tokom Oproštajnog hadždža i ubraja se u medinske sure. Posljednja je objavljena sura. Arapski jezik (arapsko pismo): إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ ...

Read More »

Sura Al-Ihlas

Al-Ihlas (arap. سورة الإخلاص – Iskrenost), poznata i kao Et-Tevhid (arap. سورة التوحيد – Jednoboštvo), jeste 112. sura u Kur’anu. Ona je kratka deklaracija tevhida (apsolutne Božije jednoće) i sastoji se od 4 ajeta. Postoje razilaženja oko toga da li je ova sura mekanska ili medinska sura. Izgleda da je ovo prvo vjerovatnije, naročito zbog toga što se čini da ...

Read More »

Sura Al-Kahf

Sura Al-Kahf (arapski: سورة الكهف) je osamnaesta sura svete muslimanske knjige Kur’ana. Ima 110. ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki). Od 9. do 26. ajeta ove sure govori se o stanovnicima pećine tj. o nekoliko mladića, vjernika koji su se sklonili u pećinu u blizini svoga grada i tražili od svog Gospodara da im ...

Read More »