Home » Dove

Dove

9 Poslanikovih a.s. dova za anksioznost i stres

Ibn ‘Abbas prenosi: Poslanik, s.a.v.s., bi u vrijeme poteškoća i tuge učio: „La ilahe illellah , el halimul azim , la ilahe illellah rabbul aršil azim , la ilahe illellah rabbu ssemavati ve rabbul erdi ve rabbul aršil kerim.“ „Nema boga osim Allaha Veličanstvenog , Blagog . Nema boga osim Allaha , Gospodara arša Veličanstvenog . Nema boga osim Allaha ...

Read More »

Dova za roditelje

To jedna od najljepših dova, određena za najljepše i najdraže osobe. Njima je Allah posvetio posebnu dovu u Kur’anu. To je dova za roditelje! Zapamti, nemoj da ti prođe dan, a da je barem jednom ne proučiš, bez obzira bili ti roditelji (ili jedno od njih dvoje), živi ili mrtvi, u svakom slučaju, prima se kod Allaha. To je kur’anska ...

Read More »

Dova za zaštitu od šejtana i njihovih zala

Rabbi e‘ūzu bike min hemezātiš-šejātīni ve e‘ūzu bike rabbi en jaĥdurūn. „Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od šejtanskih došaptavanja i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od prisustva njihova zaštitiš!“

Read More »

Dove za oprost grijeha

Allāhummagfir lī ħatīetī ve džehlī ve isrāfī fī emrī ve mā ente e‘alemu bihī minnī. Allāhummagfir lī džiddī ve hezlī ve ħataī ve ‘amdī ve kulle zālike ‘indī. Allāhummagfir lī mā кaddemtu ve mā eħħartu ve mā esrertu ve mā e‘alentu ve mā ente e‘alemu bihī minnī entel-muкaddimu ve entel-mu-eħħiru ve ente ‘alā kulli šej-in кadīr. “Allahu moj, oprosti mi ...

Read More »

Dova prilikom ulaska u kuću

Bismi-l-Lahi veledzna ve bismi-l-Lahi haredzna ve ala Rabbina tevekkelna. Prijevod: S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara našega se oslanjamo.

Read More »

Dova prilikom izlaska iz kuće

Dova pri izlasku iz kuće: Bismillahi, tevekkeltu ‘alellahi, la havle vela kuvvete illa billah. Prijevod dove: „U ime Allaha, oslanjam se na Allaha i nema moći niti snage mimo Allahove!“ Sunnet je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kada izlazimo iz naših kuća da proučimo dovu i ko to učini postiže Allahovu, subhanehu ve te’ala, zaštitu, kao što stoji u ...

Read More »

Dova poslije ezana

Allahumme Rabbe hazihid-da’, avetit-tammeti vesaalatil-kaimeti,ati Muhammede-nil-vesilete, vel-fadilete, vedderedzeter-refi-‘ate, veb’ashu mekamen mahmude-nillezi ve’adtehu, Inneke la tuhliful-miad. Prijevod: Gospodaru ovog savrsenog poziva i nastupajuceg namaza, dozvoli Muhammedu posredovanja za nas kod Tebe, podijeli dostojanstvo i visoku cast i nakon prozivljenja postavi ga na casni polozaj, koji Si mu obecao. Ti zaista neces Svoje obecanje izostaviti.

Read More »

Dova prilikom posjete bolesniku

Es’ elu-l-Lahe-l-‘azim Rabbe-l-‘Arši-l-‘azimi en jušfike” – (7x) Prijevod: Svaki bolesnik, koga posjeti brat musliman prije nego ovom nastupi smrtni cas i prouci mu sedam puta dovu: Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Prijestolja velikog, da ti zdravlje da – ozdravit ce.

Read More »

Dova protiv zabrinutosti i žalosti

Allahumme inni euzu bike mine-l-hemmi ve-i-huzni ve-l-‘adzi ve-l-keseli ve-l-buhli ve-l-dubni ve dal i-d-dejni ve galebeti-r-ridali. Prijevod: Allahu, zaštitu od Tebe trazim od brige i zalosti, od iznemoglosti i ljenosti, škrtosti i uspanicenosti, te pred teretom dugovanja i ljudske nadmoci.

Read More »