Home » Dove » Dova za zaštitu od šejtana i njihovih zala

Dova za zaštitu od šejtana i njihovih zala

Rabbi e‘ūzu bike min hemezātiš-šejātīni ve e‘ūzu bike rabbi en jaĥdurūn.

„Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od šejtanskih došaptavanja i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od prisustva njihova zaštitiš!“