Nastavnikove odgojne metode po uzoru na Poslanika Muhammeda a.s.

Kako bismo mogli razumjeti stanje u kome se danas nalazi ummet, moramo dobro pogledati i objektivno metodološki proučiti kako je umet počeo. Tako ćemo shvatiti suštinu grešaka koje smo počinili, razloge koji su doveli do našeg zaostajanja i uzeti pouku. Ako je kur’anski diskurs temelj naše misli i put našeg života, onda Poslanikov, s.a.v. s., put odgoja mora biti osnova našeg pristupa. Taj pristup ćemo crpiti iz Poslanikove, s.a.v.s., prakse, njegova života, usmjeravanja, karakteristika njegove ličnosti, načina ophođenja s ljudima iz njegova okruženja. Izričiti tekst Kur’ana, njegove intencije, vrijednosti i principi uče nas kako da razumijemo Poslanikovu, s.a.v.s., praksu, njegov način ophođenja i misiju.

Nastavnici su, sigurno, jedni od najuticajnijih osoba u životima svih nas. Oni nas uče prvom znanju iz jezika, matematike, crtanja, ali i pravilima ponašanja. Uz nas su kroz period odrastanja, adolescencije i sazrijevanja i u tom procesu nam pomažu da postanemo kvalitetne i uspješne osobe.

U ovom radu navest ćemo samo nekoliko odgojnih metoda po uzoru na Poslanika,s.a.v.s., a koje nastavnici mogu koristiti kako bi olakšali put prema uspješnom odgoju svakog učenika pojedinačno.
1. Nastavnikovo podučavanje lijepim i moralnim ponašanjem
2. Poslanikovo,s.a.v.s., podučavanje lijepim i moralnim ponašanjem
3. Nastavnikovo postepeno podučavanje
4. Poslanikovo, s.a.v.s, postepeno podučavanje
5. Nastavnik i individualne osobenosti učenika
6. Poslanik, a.s., je obraćao pažnju na individualne osobenosti učenika

Kada Kur’an opisuje ličnost Poslanika, s.a.v.s., kaže da je on bio milostiv, ljubazan, suzdržan i lijepog ponašanja. Tebe smo poslali samo kao milost svjetovima. (El-Enbija’, 107). Ti si zaista na visokom stupnju morala. (El-Kalem, 4). … A da si grub i tvrda srca – razbježali bi se od tebe… (Alu ‘Imran, 159).

Muslim prenosi od Ibn Mesuda a on od majke pravovjernih, Aiše, r.a., da je rekla: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada nije svojom rukom udario ženu, niti dijete, niti je ikada nekoga udario, osim ako to nije bila borba na Allahovom putu.”