Pet Poslanikovih dova za olakšanje u trenucima stresa

Prirodno je da se u naše živote povremeno uvuku stres i poteškoće za koje pomislimo da nemaju kraja i da je iz njih nemoguće izaći. Abdullah ibn Abbas prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Ko bude stalno tražio oprost, Allah će mu pokazati izlaz iz svake situacije, otklonit će mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada.” (Ebu Davud, 599) Slijedi 5 kratkih, ali veoma efikasnih dova za otklanjanje stresa.
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين
La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minezzalimin.
“Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si! A ja sam se zaista ogriješio prema sebi!” (El-Enbija, 87)

Ovu dovu je činio Junus, a.s., a Muhammed, a.s., je rekao da nam donosi strpljivost u poteškoćama i da njom priznajemo svoje greške dok tražimo Božiju zaštitu.

‎ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِالْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ و شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ
Allahumme inni euzubike min džehdil-belai ve derkiš-šekai ve sev’il kadai ve šematetil-e’adai.
“Allahu, utječem ti se od teške nesreće, nesretnosti, ružna udarca sudbine i od toga da mi se neprijatelji svete.” (Buhari, 6347)

Ova dova olakšava iskušenja i nevolje, pruža zaštitu od neprijatelja, kao i zaštitu od pogrešnih i zlih odluka i prosudbi.

‎يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْث
Ja Hajju, ja Kajjumu birahmetike estegisu.
„O Ti Živi, Postojani, molim Te za obilatu milost Tvoju.” (Tirmizi, 3524)

Abdullah ibn Mes’ud, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., izgovarao ovu dovu kad god je bio pogođen nekim brigama ili stresnim situacijama. Ova dova je korisna da olakša i otkloni brige vezane za porodicu, zdravlje i imetak.

‎ اللّهُمَّ لا سَهْلَ إلا ما جَعَلْتَهُ سَهْلا وَأنتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سَهْلا
Allahumme la sehle illa ma dže’altehu sehlen ve ente tedž’alul-hazne iza ši’te sehla.
„O Allahu, nema olakšanja osim kad Ga ti podariš, a Ti jedini možeš olakšati poteškoće.“ (Ibn Hibban, 970)

Kad sva težina stresa i tuge opterete čovjeka, učenje ove dove mu, uz Božiju pomoć, može pomoći da pronađe lagano rješenje i za najteže probleme.

‎ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
Allahumme inni euzu bike minel-hemmi vel-huzni vel-‘adžzi vel-keseli vel-buhli vel-džubni ve dal’id-dejni ve galebetir-ridžali.
“Allahu moj, utječem Ti se od briga i tuge, od nemoći i lijenosti, od škrtosti i kukavičluka, od tereta duga i nasilja ljudi”. (Buhari)

Ebu Seid el-Hudri kaže da je Alejhisselam jednog dana ušao u džamiju i zatekao u njoj čovjeka po imenu Ebu Umame.
– Odakle da te vidim u džamiji, kad nije vrijeme namaza? – reče mu Alejhisselam.
– Brige me okupile i dugovi, – odgovori mu Ebu Umame.
– Želiš li da te naučim govoru koji kada budeš govorio Allah će otkloniti od tebe brigu i riješiti tvoje dugove?–
– Želim, Božiji Poslaniče!–
– Kada osvaneš i omrkneš reci: Allahu moj, utječem Ti se od briga i tuge, od nemoći i lijenosti, od škrtosti i kukavičluka, od tereta duga i nasilja ljudi. –
Kaže Ebu Umame:
–Pa sam učinio tako i Allah je otklonio od mene tugu i riješio me dugova. (hadis bilježi Ebu Davud)
Nadamo se da će ove dove pomoći vašim srcima da pronađu mir i olakšanje u vrijeme iskušenja. Amin