Home » Tag: dove

Tag Archives: dove

9 Poslanikovih a.s. dova za anksioznost i stres

Ibn ‘Abbas prenosi: Poslanik, s.a.v.s., bi u vrijeme poteškoća i tuge učio: „La ilahe illellah , el halimul azim , la ilahe illellah rabbul aršil azim , la ilahe illellah rabbu ssemavati ve rabbul erdi ve rabbul aršil kerim.“ „Nema boga osim Allaha Veličanstvenog , Blagog . Nema boga osim Allaha , Gospodara arša Veličanstvenog . Nema boga osim Allaha ...

Read More »

Dova za trideseti dan ramazana

“O Allahu, učini da moj post bude izraz zahvalnosti i prihvatanja svega onoga što je drago Tebi i Tvome poslaniku, bilo da je to u vezi sa temeljima religije ili njenim granama, iz ljubavi prema našem gospodinu Muhammedu i njegovoj čistoj porodici, neka je hvala Allahu, Gospodaru svijetova.” (Allâhumme-dž‘al sijâmî fîhi bi-š-šukri ve-l-kabûli, ‘alâ mâ terdâhu ve jerdâhu-r-resûlu muhkemeten furû‘uhu ...

Read More »

Dova za dvadeset deveti dan ramazana

“O Allahu, pokrij me u ovom mjesecu Tvojim milosrđem, dozvoli da u njemu uspijem u poslušnosti i čistoći, očisti moje srce od tmina sumnje, o Ti Koji Si tako Milostiv prema Tvojim robovima.” (Allâhumme gaššinî fîhi bi-r-rahmeti, ve-rzuknî fîhi-t-tevfîka ve-l-‘ismeti, ve tahhir kalbî min gajâhibi-t-tuhmeti, jâ Rahîmen bi-‘ibâdihi-l-mu’minîne) اَللّـهُمَّ غَشِّني فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْني فيهِ التَّوْفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبي مِنْ غَياهِبِ ...

Read More »

Dova za dvadeset osmi dan ramazana

“O Allahu, daj mi u ovom mjesecu šansu da obavljam fakultativne namaze (nafile), podstakni me da mi u njemu srce bude prisutno pri obavljanju pobožnih djela, dozvoli da pronađem prečice na putu do Tebe, o Ti Koji nikada nisi nedostupan za insistiranje onih koji Te traže.” (Allâhumme vaffir hazzî fîhi mine-n-nevâfili, ve ekrimni fîhi bi-ihsâri-l-mesâ’ili, ve karrib fîhi vasîleti ilejke ...

Read More »

Dova za dvadeset sedmi dan ramazana

“O Allahu, podari mi u ovom mjesecu milost Noći sudbine, pretvori u njemu moje poteškoće u lakoću i udobnost, prihvati u njemu moje izvinjenje, izbriši u njemu moje grijehe i pogreške, o Ti Koji Si Samilostan prema Tvojim vjernim slugama.” (Allâhumme-rzuknî fîhi fadle lejleti-l-kadri ve sajjir fîhi umûrî min el-‘usri ilâ-l-jusri, ve-kbel ma‘âzîrî ve hutte ‘annî-z-zenbe ve-l-vizre, jâ Re’ûfen bi-‘ibâdihi-s-sâlihîne.) ...

Read More »

Dova za dvadeset šesti dan ramazana

“O Allahu, učini da moji napori u ovom mjesecu budu nagrađeni, moji grijesi oprošteni, moja dobra djela prihvaćena i moje greške prekrivene, o Ti Koji najbolje čuješ među svima onima koji imaju sluha.” (Allâhumme-dž‘al sa‘jî fîhi meškûren, ve zenbî fîhi megfûren, ve ‘amelî fîhi makbûlen, ve ‘ajbî fîhi mestûren, jâ Esme‘a-s-sâmi‘îne.) اَللّـهُمَّ اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبي فيهِ مَغْفُوراً وَعَمَلي ...

Read More »

Dova za dvadeset peti dan ramazana

“O Allahu, učini da u ovom mjesecu zavolim Tvoje prijatelje i da budem neprijatelj Tvojih neprijatelja, učini da u njemu slijedim sunnet Tvog posljednjeg poslanika, o Ti Koji si učinio bezgriješnima srca Tvojih vjerovjesnika.” (Allâhumme-dž‘alnî fîhi muhibben li-evlijâ’ike ve mu‘âdijen li-e‘dâ’ike, mustennen bi-sunneti hâtemi enbijâ’ike, jâ ‘Âsime kulûbi-n-nebijjîne.) اَللّـهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مُحِبَّاً لاِوْلِيائِكَ، وَمُعادِياً لاِعْدائِكَ، مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتَمِ اَنْبِيائِكَ، يا ...

Read More »

Dova za dvadeset četvrti dan ramazana

“O Allahu, molim Te u ovom mjesecu samo ono što Te zadovoljava, tražim zaštitu od Tebe od svega onoga što Ti se ne dopada i molim Te da mi pomogneš da Ti budem poslušan a ne da skrećem sa Tvoga puta, o Ti Koji si toliko velikodušan prema svima koji te mole.” (Allâhumme innî es’eluke fîhi mâ jurdîke, ve e‘ûzu ...

Read More »

Dova za dvadeset treći dan ramazana

“O Allahu, operi me, u ovom mjesecu, od svih mojih grijeha, očisti me od svih nedostataka, testiraj u njemu moje srce pobožnošću srcâ, o Ti Koji gledaš kroz prste griješnicima koji posrću.” (Allâhumme-gsilnî fîhi mine-z-zunûbi ve tahhirnî fîhi mine-l-‘ujûbi, ve-mtahin kalbî fîhi bi-tekvâ-l-kulûbi, jâ Mukîle ‘aserâti-l-muznibîne.) اَللّـهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، ...

Read More »

Dova za dvadeset drugi dan ramazana

“O Allahu, otvori mi u ovom mjesecu vrata Tvoje milosti, spusti na mene Tvoje blagoslove, učini da zaslužim Tvoje zadovoljstvo i primi me usred Tvog raja, o Ti Koji uslišavaš molitve potrebitima.” (Allâhumme-ftah lî fîhi ebvâbe fadlike ve enzil ‘alejje fîhi berekâtike, ve vefiknî fîhi li-mûdžibâti merdâtike, ve eskinnî fîhi buhbûhâti džennâtike, jâ Mudžîbe da‘vati-l-mudtarrîne.) اَللّـهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ اَبْوابَ ...

Read More »