Zubejda Gobeljić prva kurra-hafiza u BiH

Zubejda Gobeljić prva je kurra hafiza u Bosni i Hercegovini, a stjecanju ovog zvanja prethodio je izuzetno složen studijski proces. O šestogodišnjem plemenitom putu na kojem je usavršila precizno i posebno ispravno učenje Kur’ana na različitim načinima, samim tim i zvanju kurra hafize, podršci koju je imala, ramazanu i Bajramu  govorila je ova profesorica odgoja u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Profesorica odgoja u Behram-begovoj medresi u Tuzli Zubejda Gobeljić 12. maja ove godine završila je educiranje iz svih kiraeta te je stekla titulu prve kurra hafize u Bosni i Hercegovini. Na šestogodišnjem putu Gobeljić je veliku podršku pored članova porodice imala i od stručnjaka kiraetske nauke u našoj zemlji kurra hafiza prof. dr. Dževada Šošića.Gobeljić kaže da u arapskom jeziku riječ kurra predstavlja množinu od riječi kari, što u kontekstu u kome govorimo znači učač Kur’ana.

“Iz istog korijena je i izvedenica kiraet (množ. kiraat), što znači način učenja Kur’ana, odnosno radi se o različitim jezičkim formama ili načinima izgovora pojedinih kur’anskih riječi, konsonanata ili tedžvidskih pravila koje je Uzvišeni Allah, dž.š. dozvolio prilikom učenja Kur’ana. U tom kontekstu se u literaturi na arapskom jeziku, a što je praksa i u našem bosanskohercegovačkom društvu, za osobu koja tačno, precizno i posebno ispravno uči Kur’an na različitim načinima kaže da je od kurraa, tj. stručnjaka za učenje Kur’ana”, pojašnjava nam Gobeljić.

Nakon položenog hifza u ramazanu 2007. i završetka Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu četiri godine kasnije, kao jedna od najboljih studentica, kod Gobeljić je želja za dodatnom edukacijom iz oblasti Kur’ana krunisana idejom o učenju i drugih kiraeta.

“To mi se prvobitno činilo iznimno dalekim i mnogo složenim procesom, ali ljubav prema Kur’anu vodila me ka ostvarenju te želje. O tome sam često razgovarala sa svojim suprugom, hafizom Saudinom, koji me je ohrabrivao i govorio da ja to mogu. Njegova velika podrška bila mi je vjetar u leđa te je i sama ideja dobila svoj realniji oblik u jesen 2014. kada i krećem na ovo dugo putovanje. Želja za kiraetima se povećavala saznanjem da su kiraeti izuzetno značajna naučna disciplina, s obzirom da razlike u izgovoru, nijansiraju i značenja riječi ili samoga ajeta uz saznanje kako ta značenja nisu međusobno suprotstavljena niti kontradiktorna. Motivacija mi je bila i sami san autora najpoznatijeg kiraetskog djela Šatibijje, koji je, nakon što je napisao ovo izuzetno djelu stihovima, usnio Poslanika, s.a.v.s., kako drži istoimeno djelo u svojoj mubarek ruci govoreći: ‘Divna li je, ko je nauči, ući će u džennet'”, kaže Gobeljić.

Naša sagovornica neizmjerno je zahvalna Uzvišenom Stvoritelju koji je počastio da bude nositeljica ovog emaneta, koji je, kako je i ranije spomenula, mnogo značajan u pogledu tumačenja i razumijevanja same poruke Kur’ana.Veliku pomoć na ovom plemenitom putu je imala i od eminentnog stručnjaka kiraetske nauke u Bosni i Hercegovini kurra hafiza prof. dr. Dževada Šošića, koji joj je bio mentor.

“Nakon što sam pred mentorom savladala i proanalizirala najvažnije djelo u oblasti sedam kiraeta, Šatibijju, krenula sam sa učenjem kur’anske hatme po kiraetima, odlazeći sedmično u Sarajevo radi preslušavanja. Nakon pređene jedne trećine Kur’ana, moj mentor je odlučio da učenje nastavimo posredstvom modernih načina komunikacije, što mi je uveliko olakšalo sami proces učenja”, ističe Gobeljić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *