Vijesti

Zubejda Gobeljić prva kurra-hafiza u BiH

Zubejda Gobeljić prva je kurra hafiza u Bosni i Hercegovini, a stjecanju ovog zvanja prethodio je izuzetno složen studijski proces. O šestogodišnjem plemenitom putu na kojem je usavršila precizno i posebno ispravno učenje Kur’ana na različitim načinima, samim tim i zvanju kurra hafize, podršci koju je imala, ramazanu i Bajramu  govorila je ova profesorica odgoja u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Profesorica odgoja u Behram-begovoj medresi u Tuzli Zubejda Gobeljić 12. maja ove godine završila je educiranje iz svih kiraeta te je stekla titulu prve kurra hafize u Bosni i Hercegovini. Na šestogodišnjem putu Gobeljić je veliku podršku pored članova porodice imala i od stručnjaka kiraetske nauke u našoj zemlji kurra hafiza prof. dr. Dževada Šošića.Gobeljić kaže da u arapskom jeziku riječ kurra predstavlja množinu od riječi kari, što u kontekstu u kome govorimo znači učač Kur’ana.

“Iz istog korijena je i izvedenica kiraet (množ. kiraat), što znači način učenja Kur’ana, odnosno radi se o različitim jezičkim formama ili načinima izgovora pojedinih kur’anskih riječi, konsonanata ili tedžvidskih pravila koje je Uzvišeni Allah, dž.š. dozvolio prilikom učenja Kur’ana. U tom kontekstu se u literaturi na arapskom jeziku, a što je praksa i u našem bosanskohercegovačkom društvu, za osobu koja tačno, precizno i posebno ispravno uči Kur’an na različitim načinima kaže da je od kurraa, tj. stručnjaka za učenje Kur’ana”, pojašnjava nam Gobeljić.

Nakon položenog hifza u ramazanu 2007. i završetka Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu četiri godine kasnije, kao jedna od najboljih studentica, kod Gobeljić je želja za dodatnom edukacijom iz oblasti Kur’ana krunisana idejom o učenju i drugih kiraeta.

“To mi se prvobitno činilo iznimno dalekim i mnogo složenim procesom, ali ljubav prema Kur’anu vodila me ka ostvarenju te želje. O tome sam često razgovarala sa svojim suprugom, hafizom Saudinom, koji me je ohrabrivao i govorio da ja to mogu. Njegova velika podrška bila mi je vjetar u leđa te je i sama ideja dobila svoj realniji oblik u jesen 2014. kada i krećem na ovo dugo putovanje. Želja za kiraetima se povećavala saznanjem da su kiraeti izuzetno značajna naučna disciplina, s obzirom da razlike u izgovoru, nijansiraju i značenja riječi ili samoga ajeta uz saznanje kako ta značenja nisu međusobno suprotstavljena niti kontradiktorna. Motivacija mi je bila i sami san autora najpoznatijeg kiraetskog djela Šatibijje, koji je, nakon što je napisao ovo izuzetno djelu stihovima, usnio Poslanika, s.a.v.s., kako drži istoimeno djelo u svojoj mubarek ruci govoreći: ‘Divna li je, ko je nauči, ući će u džennet'”, kaže Gobeljić.

Naša sagovornica neizmjerno je zahvalna Uzvišenom Stvoritelju koji je počastio da bude nositeljica ovog emaneta, koji je, kako je i ranije spomenula, mnogo značajan u pogledu tumačenja i razumijevanja same poruke Kur’ana.Veliku pomoć na ovom plemenitom putu je imala i od eminentnog stručnjaka kiraetske nauke u Bosni i Hercegovini kurra hafiza prof. dr. Dževada Šošića, koji joj je bio mentor.

“Nakon što sam pred mentorom savladala i proanalizirala najvažnije djelo u oblasti sedam kiraeta, Šatibijju, krenula sam sa učenjem kur’anske hatme po kiraetima, odlazeći sedmično u Sarajevo radi preslušavanja. Nakon pređene jedne trećine Kur’ana, moj mentor je odlučio da učenje nastavimo posredstvom modernih načina komunikacije, što mi je uveliko olakšalo sami proces učenja”, ističe Gobeljić.

Related Articles

Back to top button