Turska preuzima primat u štampanju Kur’ana za slijepe

Predsjednik Međunarodne unije za Kur’an na Brailleovom pismu Selahattin Aydin izjavio je da ta organizacija djeluje od 2014. godine i da okuplja 17 zemalja članica na projektu štampanja Kur’ana na Brailleovom pismu i obuci slijepih i slabovidnih osoba za njegovo korištenje. Podsjetivši kako je Louis Braille još 1829. godine osmislio sistem pisma za slijepe i slabovidne osobe, Aydin je kazao da je ono prilagođeno i za štampanje Kur’ana.

“Mnoge države u svijetu štampaju Kur’an Brailleovim alfabetom. To je zahtjevan i skup posao koji se radi u zemljama poput Egipta, Malezije, Jordana i Turske. Možemo reći da se danas štampa u Jordanu, ali i da štampanje staje ako stane mašina koja je tamo“, kazao je Aydin.

Ističući kako se za štampanje koriste kalupi od cinka, Aydin je kazao kako je taj metod najbolji i ne ostavlja mjesta za greške.

“Muslimani nemaju problem kada je riječ o vjerskoj obuci. Misionarstvo je veoma aktivno u regijama gdje je malo muslimana. Misionarstvo za slijepe počelo je 1906.godine u Matayi, a njegov predvodnik bio je njemački svećenik Ernst Christoffel. Iako nije bio slijep, on je došao u ove regije da slijepe uči o vjeri. To je specifičan cilj. Otvorio je nešto poput škole i doma u kojima je okupljao slijepe i slabovidne osobe koje slove za osobe s posebnim potrebama. Misionari najčešće koriste argumentaciju da će ‘Isus otvoriti naše oči’. I sam sam svjedočio takvim skupovima. Svećenik je otišao u Isfahan nakon što su odnose Njemačke i ove regije pogoršani. Tokom Drugog svjetskog rata je morao napustiti i Isfahan, ali se poslije vratio i tamo mu se i danas nalazi grob“, kazao je Aydin.

Aydin je kazao da je Međunarodna unija za Kur’an na Brailleovom pismu nastala okupljanjem lokalnih udruženja i trenutno ima članice iz 17 država.

Velika Britanija, Malezija, Indija, Pakistan, Jordan, Palestina, Jemen, Nigerija, Somalija i Togo su samo neke od članica Unije sa sjedištem u Istanbulu, a Aydin je kazao kako je sve članice odlično sarađuju već četiri godine.

“Međusobno se pomažemo u procesu štampanja Kur’ana. Cilj nam je da kreiramo akademsku osnovu za pouku Kur’ana za slijepe i slabovidne osobe. Do sada smo organizirali tri konferencije. Ovo pitanje je važno i na akademskom nivou. U mnoge dijelove svijeta smo poslali Kur’an. Posljednji kontingent smo poslali u Malave“, kazao je Aydin.

Aydin je dalje kazao kako je slijepim i slabovidnim osobama potrebna i obuka za korištenje Kur’ana štampanog Brailleovim pismom te je dodao da jedna slijepa osoba može naučiti čitati takav Kur’an u roku od sedam do 15 dana.

“Ujedinjene nacije su organizirale jednu konferenciju o Brailleovom pismu. Sve zemlje su tu kreirale svoje znakove. 1960-tih godina je počelo štampanje Kur’ana na Brailleovom pismu. Vidimo da je ta tema u Turskoj na dnevnom redu bila u drugoj polovici 80-tih godina. Neka se Bog smiluje Turgutu Ozalu zbog toga. Tada su se počeli organizirati slijepi konzervativci. Udruženje Bijeli polumjesec osnovano je 90-tih. Prvi Kur’an na Brailleovom pismu u Turskoj štampan je početkom 90-tih, a 1989. godine u Antaliji je održan prvi kurs Kur’ana za slijepe. Uprava za vjerske poslove Turske u proteklih pet godina intenzivno radi na tom planu“, kazao je Aydin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *