Vrijednosti posta šest dana mjeseca Šewala

“Ko isposti ramazan, zatim posti šest dana šewala, kao da je čitavu godinu postio“. (hadis bilježi Muslim) Dobra djela se desetostruko nagrađuju, kao što je došlo u hadisu Seubana radijallahu anhu, post mjeseca ramazana jednak je postu deset mjeseci, a post šest dana mjeseca šewala jednak je postu dva mjeseca, i zato se ovaj post upoređuje sa godinom. (adis bilježi imam Ahmed 5/280)
Fadileti (koristi ) posta šest dana šewala su sljedeći:

1-Post šest dana šewala vjernicima upotpunjava nagradu za čitavu godinu.

2-Zaista post u mjesecu šewalu i ša`banu su kao i sunneti koji se klanjaju prije i poslije farzova, s tim se upotpunjava ono sto je propušteno u farzovima, jer zaista se farzovi dopunjavaju sa nafilama na sudnjem danu.

3-Zaista djela koja približavaju čovjeka Allahu dželle šanuhu ne prestaju sa završetkom ramazana, već se nastavlja pokornost Allahu i poslije mubarek mjeseca ramazana kao što se spominje u hadisu kojeg prenosi Aiša radijallahu anha Najdraže djelo kod Allaha je ono koje je konstantno, pa makar bilo i malo hadis bilježe Buharija i Muslim.

Ovaj post šest dana šewala nije farz već je dobrovoljni post, i može se postiti na početku, u sredini, ili na kraju mjeseca šewala, a može se napostiti odjednom kao i odvojeno, obje solucije su dozvoljene.Ali ako se to uradi na početku mjeseca to je odabranije, jer je to takmičenje u dobru . Allah dželle šanuhu najbolje zna. (Mjesec šewal je mjesec koji se dolazi odmah poslije mjeseca ramazana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *