Cijena hadža za ovu godinu kosta 8150,00 KM

24. aprila 2018. pod predsjedavanjem zamjenika reisu-l-uleme Huseina ef. Smajića održana je 45. redovna sjednica Rijaseta IZ u BiH.

Na sjednici je razmatrana i usvojena informacija Ureda za hadž i umru o dosadašnjim pripremama za hadž 1439. h.g odnosno 2018. godinu. Ured za hadž i umru je po predviđenoj dinamici rada izvršio sve potrebne pripreme i poduzeo neophodne radnje za organizaciju hadža u tekućoj godini. Rijaset je donio odluku o broju hadžija koje će ove godine u dogovoru sa nadležnim vlastima u Kraljevini Saudijskoj Arabiji obaviti hadž i odredio cijenu hadža u iznosu od 8150,00 KM. Na sjednici je određena i cijena kurbana za 2018. godinu koja će iznositi 350,00 KM u domovini odnosno 180,00 EUR-a u dijaspori. Prihvaćen je i Plan upisa studenata u akademskoj 2018/2019. godini na fakultetima čiji je osnivač IZ u BIH.

Rijaset je raspravljao o formiranju novih džemata i preimenovanju postojećih na prijedlog MIZ Olovo i MIZ Tešanj.

S obzirom da je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini jedan od osnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (JU CROPS) i da je nadležan za davanje saglasnosti na imenovanje direktora ustanove, data je saglasnost za imenovanje Mevludina Joldića na poziciju direktora ove javne ustanove. Također je data saglasnost za imenovanje dr. Ševke Sulejmanovića na poziciju direktora Instituta za društvena i religijska istraživanja u Tuzli. Razmatrana su i neka druga pitanja iz domena radno-pravnog statusa uposlenika Rijaseta među kojima su i pitanje imenovanje na novu poziciju dr. Dževade Šuško u Upravu za vanjske poslove i dijasporu te imenovanje dr. hfz. Elvira Duranovića v.d. direktorom Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka do provođenja konkursne procedure izbora novog direktora.

Na kraju su razmatrani zahtjevi pristigli u Ured za društvenu brigu za dodjelu pomoći pripadnicima različitih socijalno ugroženih kategorija. Izvor: islamskazajednica.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *