Zekat i sadekatul-fitr

Zekat je imovinski ibadet u vidu obaveznog izdvajanja određenog procenta imovine koja ispunjava uvjete zekata u svrhe definirane Kur’anom, a posredstvom ustanove Bejtul-mal.

Sadekatu-l-fitr je ibadet imovinskog karaktera koji se izvršava tokom mjeseca ramazana na način da se izdvoji imovina u vrijednosti jednodnevne ishrane čovjeka (1. kategorija 20 KM, 2. kategorija 10 KM i 3. kategorija 7 KM prema ovogodišnjoj odluci Rijaseta IZ) za svakog člana porodice u fond Bejtul-mal u koji se daju sredstva zekata.

U koju vrstu propisa spadaju i na temelju čega se daju zekat i sadekatu-l-fitr?
Zekat je stroga vjerska obaveza (farz) propisana Kur’anom i jedan je od pet temelja islama. Sadekatu-l-fitr je obaveza propisana sunnetom Allahovog Poslanika, a. s.

Koja je osnovna svrha i cilj ustanova zekata i sadekatul-fitra?
Osnovna svrha i cilj ovih ustanova ogleda se u slijedećem:

– zahvalnost Uzvišenom Stvoritelju i Darovatelju na blagodati imovine;
– čišćenje imovine od tuđeg hakka;
– zaštita imovine od umanjenja i propasti;
– zaštita pojedinca, porodice i društva od iskušenja i nedaća;
– izgradnja i jačanje osjećaja solidarnosti i odgovornosti za opstanak i razvoj Zajednice;
– čišćenje posta od natruha i nedostataka (sadekatul-fitr).

Ko je i kada dužan dati zekat?
Zekat je dužan dati svaki punoljetan, pametan i slobodan musliman koji posjeduje zekatsku imovinu koja ispunjava slijedeće uvjete: da dostiže iznos nisaba, da prelazi osnovne potrebe vlasnika, da je potencijalno razvojna i da bude u posjedu vlasnika jednu lunarnu godinu (havl), osim kod poljoprivrednih proizvoda na koje se zekat daje odmah nakon ubiranja plodova.

Ko je i kada dužan dati sadekatul-fitr?
Sadekatul-fitr je dužan dati hranitelj porodice za svakog člana svoje porodice koji je pod njegovim skrbništvom tokom ramazana (prije Ramazanskog bajrama).

Koja imovina podliježe obavezi zekata?
Zekat se daje na sljedeće vrste imovine (ukoliko dostižu vrijednost nisaba – a nisab znaci da ta roba ili novac prigodini a da se ne dira, znaci da stoji godinu dana bez potrebe da je covjek koristi):

1- novac, zlato i srebro (uključujući i nakit od ovih plemenitih metala), vrijednosni papiri, dionice i sl. – 2,5% ukupne vrijednosti,

2- sve vrste trgovačke robe – 2,5% ukupne vrijednosti (po nabavnoj cijeni),

3- stoka (krave, ovce, koze i deve) – poseban sistem obračunavanja,

4- poljoprivredni proizvodi – 10% ukoliko se navodnjavaju prirodnim putem, 5% ukoliko se navodnjavaju vještačkim putem.

Šta je nisab i koliko iznosi?
Nisab je određeni iznos imovine čiji se vlasnik šeri’atski tretira imućnim. Svaka vrsta imovine ima svoj nisab. Nisab je određeni iznos imovine čiji se vlasnik šeri’atski tretira imućnim. Svaka vrsta imovine ima svoj nisab. Nisab u zlatu iznosi 91,6 grama, u srebru 641,5 grama, dok u novcu i trgovačkoj robi ovogodišnji nisab iznosi 6.391 KM ili 3.268 EURA.

U čijoj je nadležnosti vođenje brige o ukupljanju zekata i njegovoj raspodjeli?
To je u nadležnosti „ulu-l-emra“, odnosno legitimne islamske vlasti. Kod nas taj legitimitet imaju organi Islamske zajednice na čelu sa reisu-l-ulemom, koji prema slovu i duhu menšure ima pravo i obavezu da vodi računa o organizaciji vjerskog života muslimana u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u dijaspori uključujući i organiziranje ukupljanja i raspodjele sredstava zekata i sadekatul-fitra.

Kome dajemo zekat, a kome sadaku?
Zekat dajemo u poseban fond pri Islamskoj zajednici – Bejtu-l-mal u koji se ukupljaju sredstva zekata i sadekatu-l-fitra iz kojih se podmiruju potrebe korisnika zekata definiranih u Kur’anu («Zekjat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovu putu, i putniku – namjerniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i mudar je» – Et-Tevba, 60. ajet.

Sadaku dajemo individualno siromasima i potrebnima na osnovu vlastite procjene i po vlastitom izboru.

Koja je obaveza svakog muslimana prema ustanovi zekata?
Obaveza svakog muslimana, posebno onoga koji je obavezan dati zekat, ali i onog koji to nije, jeste da upozna propise o zekatu, da radi na jačanju svijesti o važnosti ove obaveze – ibadeta, da na vrijeme i pravilno izvrši ovu obavezu i da podstiče druge muslimane na njeno blagovremeno i pravilno izvršenje.

Molim Allaha da nam primi naš post i nase pokajanje…Amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *