Tag Archives: abdest

Kako se uzima abdest?

Abdest je vjersko čišćenje muslimana prije molitve. Abdest je propisan Kur’anom i Sunnetom. Uzvišeni Allah kaže: ”O vjernici, kada hoćete da molitvu obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka… (Sura El-Maide – Trpeza, 6). Abdest se uzima ovako: Proučiti bismilu. 1. oprati šake 3x …

Saznaj više »

Propis klanjanja namaza bez abdesta

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće primiti namaz nijednog od vas – kada izgubi abdest – sve dok se ne abdesti.” Izvod hadisa Hadis je zabilježio imam Buhari u svome Sahihu i citat je njegov, u Knjizi o abdestu, u poglavlju Ne prima se nikakav namaz bez abdesta, br. 135; …

Saznaj više »

Abdest

Abdest (ar.الوضوء al-wuḍū, naziv abdest potječe iz turskog jezika) je obredno vjersko pranje i čišćenje određenih dijelova tijela vodom u islamu koje vjernici izvršavaju kako bi postigli tjelesno-duhovnu čistoću potrebnu za obavljanje namaza. Islam od vjernika zahtjeva čistoću tijela pri izvršavanju vjerskih dužnosti, te učenju Kur’ana, a Poslanik Muhammed a.s. je svojim sljedbenicima savjetovao da stalno imaju abdest, jer je …

Saznaj više »