Sura Tebbet-jedā

Sura Leheb (Plamen) je stotinu jedanaesta kur’anska sura. Objavljena je u Mekki i ima pet ajeta. Iako svojim obimom spada u red kraćih sura, njen sadržaj obiluje brojnim porukama i savjetima.

Arapski jezik (latinično pismo)
Tebbet jedā Ebi-Lehebin ve tebbe.
Ma agnā ‘anhu māluhū ve mā keseb.
Sejaslā nāren zāte-Leheb.
Vemre-etuhū hammā-letel – hatab.
Fi džīdīha hablun mim-mesed.

Prijevod sure na bosanski jezik
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Neka propadne Ebu Leheb,* i propao je!
* 2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,
* 3. ući će on, sigurno, u vatru rasplamsalu,
* 4. i žena njegova, koja spletkari;
* 5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *