Sura En-Nas

Sura En-Nas (arapski: سورة الناس – bosanski: Ljudi) je 114. i posljednja po redoslijedu sura Kur’ana. Sadrži 6 ajeta i objavljena je u Mekki što znači da se ubraja u mekanske sure. Zajedno sa pretposljednjom surom, El-Felek, čini dvije sure zaštitnice. Smatra se svojevrsnom dovom jer se učeći ovu suru traži zaštita i utočište kod Gospodara od šejtana, džina i ljudi. Iako je kratka i sadrži samo 6 ajeta govori o tri Allahova svojstva: gospodarstvu, vlasti i božanstvenosti.

Arapski jezik (arapsko pismo)
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)
مَلِكِ النَّاسِ (2)
إِلَٰهِ النَّاسِ (3)
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4)
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)

Sura En-Nas (transkripcija):
1. Kul eūzu bi rabbin-nās.
2. Melikin-nās.
3. Ilāhin-nās.
4. min šerril-vesvāsil-hannās.
5. ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās.
6. minel-džinneti ven-nās.

Prijevod sure En-Nas na bosanski jezik:
1. “Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
2. Vladara ljudi,
3. Boga ljudi,
4. od zla šejtana napasnika,
5. koji zle misli unosi u srca ljudi –
6. od džina i od ljudi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *