Home » Dove » Subhaneke

Subhaneke

Subhaneke je dova koja se uči na svakom prvom rekijatu (suneta, farza, sun sunneta ili vitr namaza), nakon nijeta, zatim na trećem rekijatu ikindijskog i jacijskog sunneta.

Arapski jezik (latinično pismo)

Subhaneke Allahumme ve bi hamdike, ve tebarekesmuke, ve teala džedduke, ve la ilahe gajruke.

Prijevod Subhaneke na bosanski jezik

Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje Ime, uzvišena je Tvoja veličina i nema boga osim Tebe.