Šta je to Tedžvid?

Tedžvid je nauka o izgovoru glasova prilikom učenja Kur’ana. Uzvišeni Allah kaže: ورتل القرآن ترتيلاً

„Izgovaraj Kur’an tertilom“. A tertil je pravilno, precizno učenje po tedžvidu. Ovo su njegovi propisi – امَكْحَا

Isti’aza استعاذة je propisana i lijepo ju je (mustehabb ) prou – مستحب čiti prilikom otpočinjanja kiraeta Kur’ana, sukladno riječima Uzvišenog: فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم „Kada hoćeš da učiš Kur’an, zatraži od Allaha zaštitu protiv šejtana prokletog.“

Učenje Bismille بسملة na početku svake sure obaveza je (vadžib واجب ,(osim prije sure Et-Tevbe, kao što je došlo božanskom naredbom (tevkifi توقيفي (i kao što je zabilježeno u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prilikom oficijelnog zapisivanja Objave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *