Kur’an je direktna veza sa Gospodarom

Jedna od posebnosti kur’anskog govora je da djeluje iscjeljujuće na cijelo ljudsko biće iako čovjek ne razumije značenje njegove poruke. Razumijevanje poruke uz slušanje i učenje Kur’ana je ono što čovjeka pokreće na djelo. Da preuzme odgovornost za svoj život, svoje stanje, donese odluku i pokrene se u smjeru napredovanja. Zbog toga je dodatna korist kada se uz slušanje učenja Kur’ana na arapskom čuje i prijevod proučenog, te slušaoca navede na razmišljanje koje ga dovede do suza, do spoznaje.

Od Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ”Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Uči mi Kur’an!’ Rekao sam: ‘Zar da tebi učim, a tebi se objavljuje?’ Na to je on rekao: ‘Volim slušati kada neko drugi uči.’ Učio sam suru En-Nisa do ajeta:

A šta će tek biti, kada iz svakoga naroda dovedemo svjedoka, a tebe dovedemo kao svjedoka nad ovim?! (En-Nisa, 41.) Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Dosta je!’, a oči su mu bile pune suza.” (Buhari)

Imam Darimi bilježi hadis od Ebu Hurejre da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Allah, dž.š., učio je sure Taha i Jasin na hiljadu godina prije nego što je svijet stvorio, pa kada su meleki čuli Kur’an, rekli su: Blago li se ummetu kojem je ovo objavljeno, Blago li se grudima koje će ovo nositi, blago li se jezicima koji će ovo izgovarati”. Znaj, brate i sestro, da Allah obilnom nagradom obasipa učača Kur’ana, posebno onoga koji poštuje njegove zapovijedi i koji se s poštovanjem odnosi prema Njegovom kitabu.

Stoga je Vjerovjesnik, s.a.v.s., učače Kur’ana i one koji podučavaju Kur’anu naznačio kao najbolji dio njegovog ummeta, rekavši: „Među vama najbolji je onaj koji uči Kur’an i podučava Kur’anu.“

Prema spomenutom hadisu znamo da je vrijedno i slušati druge dok uče Kur’an. Nekada čovjek baš tako bolje čuje i jasnije razumije poruku. A možda je vrijednost toga što na taj način jedni druge obradujemo,a Allah voli kada služimo i olakšavamo drugima. Allah najbolje zna.

U Kur’anu je sve što je potrebno čovjeku za uspjeh i na dunjaluku i na Ahiretu. Nema mjesta brizi, tuzi, strahu niti kakvoj bolesti kada se čovjek redovno napaja sa kur’anskog vrela. Istina je da postoje razni odvraćivači od te nepresušne ljepote. Stoga nerijetko tragamo za rješenjima, izlazima iz teškoća, napretkom na drugim mjestima, iako smo se upoznali sa Kur’anom. U takvim momentima najbolje godi imati podsjetnika na Vječnu ljepotu i trajne vrijednosti. Imati podsjetnika na Kur’an i vrijednost učenja Kur’ana.

Naime, najbolja motivacija za ustrajnost u učenju i izučavanju Kur’ana su kur’anski ajeti, potom hadisi i iskustvene izreke drugih učača i sljedbenika Kur’ana.

U nastojanju da opišem neopoisivu ljepotu i našmagam drugima da se trude na putu uspostavljanja i popravljanja svoga odnosa sa Kur’anom preporučujem da se samo započne halka Kur’ana ili zajedničko učenje Kur’ana tamo gdje još nije.

Za učenje Kur’ana obećane su višestruke nagrade
Koliko je Allahu, tebareke ve teala, drago da učimo Njegove ajete, razumijemo iz poznatog hadisa koji prenosi Abdullah bin Mes’ud, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko prouči samo jedan harf (slovo) iz Kur’ana učinio je dobro djelo, a za dobro djelo nagrada je deseterostruka. Ja ne kažem da je ELIF LAM MIM jedan harf, nego je ELIF harf, LAM je harf i MIM je harf.

Od Abdullah bin Mes’usa, r.a., također se prenosi hadis da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Učite Kur’an, jer Uzvišeni Allah neće kazniti srce u kojem je Kur’an. Kur’an je Allahova gozba, siguran je onaj ko joj prisustvuje, i neka se raduje nagradi onaj ko voli Kur’an.

Blago li se jezicima koji izgovaraju Kur’an
Ko uči Kur’an u Allahovoj je zaštiti i milosti. Svaki Allahov rob počašćen je izgovaranjem njegovih uzvišenih ajeta. Imam Darimi bilježi hadis od Ebu Hurejre da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: Allah, dž.š., učio je sure Taha i Jasin na hiljadu godina prije nego što je svijet stvorio, pa kada su meleki čuli Kur’an, rekli su: Blago li se ummetu kojem je ovo objavljeno, Blago li se grudima koje će ovo nositi, blago li se jezicima koji će ovo izgovarati.

Učenjem Kur’ana najlakše se postiže blizina Stvoritelja svjetova. Imam Gazali, rahimehullahu, navodi da je Ahmed bin Hanbel usnio Allaha Uzvišenog i tom prilikom Ga upitao: Šta je najvrednije, Gospodaru, čime Ti se bliski približavaju? A On mi reče: Mojim govorom Ahmede! Dalje pitah: Gospodaru moj, uz njegovo razumijevanje ili bez njega? Odgovori mi: I uz razumijevanje i bez njega.

Meleki su prisutni na mjestima gdje se uči Kur’an
Meleki su se zadivili kada su ga prvi put čuli Kur’an i oni to čine i okupljaju se kada god se pojedinac ili grupa odluči na učenje Kur’ana. Melodično i pravilno učenje Kur’ana privlači meleke kao što mirisni cvijet i med privlače pčele.

Od Šedad bin Evsa, r.a., prenosi se da je Alejhisselam kazao: Kad god jedan musliman legne u postelju pa prouči neku suru iz Allahove Knjige, Allah mu odredi meleka koji ga čuva kako mu se ne bi desilo ništa neugodno, sve dok se ne probudi. Poruka za sve neka bude rečenica: „ Volim učiti Kur’an, jer je to moja direktna veza sa Allahom.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *