Imanski šarti

Šest je osnovnih dogmatskih vjerovanja u koja vjeruju muslimani:

1. Vjerovanje u Allaha. (Amentu billahi)
2. Vjerovanje u meleke. (ve melaiketihi)
3. Vjerovanje u Božije knjige. (ve kutubihi)
4. Vjerovanje u sve Božje poslanike. (ve rusulihi)
5. Vjerovanje u Sudnji dan. (ve-l-jevmi-l-ahiri)
6. Vjerovanje u sudbinu*, vjerovanje da sve što biva, biva sa Allahovom dž.š voljom i određenjem (ve bi-l-kaderi hajrihi ve šerrihi mine-l-lahi teala)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *