Ettehijjatu

Ettehijjatu se uči nakon povratka sa druge sedžde, nakon drugog rekata. Drugo sjedenje je sjedenje nakon druge sedžde posljednjeg rekata i tu se uči ettehijjatu ali i salavati i dova.

Arapski jezik (latinično pismo):

Ettehijjatu lillahi ve-s-salavatu ve-t-taj-jibatu! Es-selamu alejke, ejjuhe-n-nebijju, ve rahmetullahi ve berekatuhu! Es-selamu alejna ve ala ibadillahi-s-salihin! Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu!

Prijevod na bosanski jezik:

Najljepši selam Allahu i poštovanje i sva dobra djela! I tebi selam, vjerovjesniče, i Allahova milost i blagoslovi”–reče Uzvišeni Allah. Ja dodadoh: ”–Selam svim nama i svim dobrim robovima Allahovim. A Džibril–alejhi s-selam–uzdahnu: –Svjedočim da je samo Allah–Bog, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *