Vrijednost sure Ihlas

Prenosi se od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu, da je neki čovjek čuo drugog da uči KUL HUVALLAHU EHAD (Reci: „On je Allah, Jedan.“ El-Ihlas, 1) i da je to ponavljao. Pa kad je došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo mu je to, a sam ga je vidio malim djelom, pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ona (ta sura) zaista vrijedi trećinu Kur’ana.“ (El-Buhari, Ebu Davud, Ahmed i drugi).

Sura Ihlas je mekanska sura i ima četiri ajeta. Ona govori o svojstvima Allaha Uzvišenog, Svevišnjeg, Jednog i Jedinog. On je taj Koji poseduje sva savršena svojstva i osobine, Vječni, Neovisan je o Njegova stvorenja, Čist je od svake manjkavosti i nesavršenosti, ne postoji ništa što mu je ravno, nema sudruga, niti postoji iko kao On. Ova sura je došla kao dokaz protiv kršćana, koji govore da je Allah jedan od trojice, kao i protiv mušrika, koji smatraju da Allah ima potomstvo i djecu, neka je Uzvišen Allah i vrlo visoko iznad onoga što oni govore.

Nazvana je „Ihlas“ tj. iskrenost, jer je ona prožeta Allahovim svojstvima i zato što otklanja širk od onoga ko je uči.

Riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Zaista ona vrijedi trećinu Kur’ana“ obuhvataju tri opšta značenja:

Prvo, obavijesti o tevhidu. Kur’an govori o Allahovoj jednoći u rububijetu, uluhijetu i Njegovim lijepim imenima i svojstvima, iskrenosti u obožavanju Njega Uzvišenog, negaciji širka i pridruživanju Allahu druga, supruge i djece.

Drugo, obavijesti o stvorenjima. Kur’an govori o prethodnim narodima koji su imali svoje poslanike, o uništavanju nepravednika i pomaganja sljedbenika tevhida protiv nevjernika koji su se borili protiv njih, o dženetskim užicima koje je Allah obećao bogobojaznima i o dženemskoj vatri koju je obećao nevjernicima.

Treće, propisi. Kur’an govori o šerijatskim propisima iz fikha, ibadeta, i postavio je ljudima propise po kojima trebaju da postupaju, i životni sistem njihovog dunjalučkog života.

Ovo nam objašnjava značenje riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Zaista ona vrijedi trećinu Kur’ana“, jer ona obuhvata jednoću Gospodara Uzvišenog i spominje Njegova imena i svojstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *