Tag Archives: Sura Al-Kahf

Sura Al-Kahf

Sura Al-Kahf (arapski: سورة الكهف) je osamnaesta sura svete muslimanske knjige Kur’ana. Ima 110. ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki). Od 9. do 26. ajeta ove sure govori se o stanovnicima pećine tj. o nekoliko mladića, vjernika koji su se sklonili u pećinu u blizini svoga grada i tražili od svog Gospodara da im …

Saznaj više »