Tag Archives: Salavati

Tundžina Salavat

Šta je to Tundžina salavat i zašto se uči? Prenosi se u komentaru “Delailul-hajrata” od Hasan ibn Alija el-Esvanija: “Ko prouči ovaj salavat u svakoj brizi i belaju 1000 puta, Allah Uzviseni će mu pomoći i olakšati i on će postići ono čemu se nada.” To je najdjelotvorniji salavat koji se uči naspram svake nevolje, belaja i straha. Zbog toga …

Saznaj više »

Salavati

Nakon što se završi zadnji rekat u namazu, treba sjesti i proučiti Tešehhud kao što se sjedi nakon obavljena dva rekata a nakon njega se uče salavati koji glase: Arapski jezik (latinično pismo): Allahumme salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, kema salejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime. Inneke hamidum medžid. Allahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed, …

Saznaj više »