Home » Hadisi » Hadis o noći Lejletul-kadra

Hadis o noći Lejletul-kadra

Aiša, r.a., upitala je Allahovog Poslanika: “Allahov Poslaniče, kada bih znala da je Noć kadra, šta bih dovila Allahu u toj noći?” Na to je Allahov Poslanik rekao: “Gospodaru moj, Ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato Te molim da meni oprostiš.”
(Tirmizi)