Home » Poučno » Djelo zbog kojeg će čovjeku biti olakšano stajanje na Sudnjem danu

Djelo zbog kojeg će čovjeku biti olakšano stajanje na Sudnjem danu

Jedno od djela od kojeg će insan imati koristi tog dana je i ovo: Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “Ako čovjek želi da mu Milostivi Allah olakša stajanje na Sudnjem danu, neka bude jedan od onih koji padaju Allahu ničice u tminama noći strahujući od kazne i nadajući se Božijoj milosti.” (Muhammed el-Kurtubi, “el-Džamiu li ahkamil-kur’an”, 15/229.)

Imam El-Evzai je rekao: „Ko bude dugo stajao na noćnom namazu bit će mu olakšano stajanje na Sudnjem danu.“ El-Bidaja ven-nihaja, 10/120

“Čovjek ima dva stajanja pred Allahom, subhanehu we te’ala, stajanje u toku namaza i stajanje pred Allahom na Sudnjem danu. Čije prvo stajanje bude ispravno i iskreno-bit će mu olakšano i drugo stajanje, a ko zanemari prvo stajanje – bit će mu teško i neizvjesno drugo stajanje. U tom smislu su i Allahove rijeći:”I u jednom dijelu noći radi Njega molitvu obavljaju, i dugo Ga noću hvali. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni koji ih čeka.” (Ibn Qajjim El-Dževzijje)