Teravih-namaz u Sunnetu Allahovog Poslanika, a.s.

Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te, kao poslanika, svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok. (79)

Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš. (80)

U toku mjeseca Ramazana, u jacijskom vaktu, tačnije poslije jacijskog sun-sunneta muslimani klanjaju teravih- namaz. Ovaj namaz je dobio ime po riječi (Terviha) što znači kratak odmor ili predah između određenog broja rekjata. Osim toga, teravija se naziva još i kijamu Ramadan, zato što se ona obavlja namjesto noćnog namaza u ostalim mjesecima.

Teravih namaz se može klanjati dvorekjatno tj, da se selam predaje poslije svaka dva rekjata ili četvororekjatno sa predajom selama poslije svaka četiri rekjata. Onaj ko uz Ramazan klanja sve teravije, na kraju Ramazana imaće 600 rekjata, ako Ramazan traje 29 dana, nešto malo manje.

Ako ovome dodamo činjenicu da su ovi rekjati obavljeni u džemaatu, pa svemu tome dodamo da su obavljeni uz Ramazan, kada se djela višestruko nagrađuju, ni sami ne znamo koliki bi to bio broj rekjata nafile namaza.A vjerniku će Allah Uzvišeni broj farzova dopunjavati nafilama ako ih usfali, zato je nemoguće pobrojati sve fadilete teravih-namaza.