Tag: Vrste sihra

22/02/2018 0

Sihr

By vjernik

Šta je zapravo sihr? El‐Ezheri je rekao: „Sihr je svako djelo putem koga se čovjek približava šejtanu i kojim se…