Home » Tag: Vrste sihra

Tag Archives: Vrste sihra

Sihr

Šta je zapravo sihr? El‐Ezheri je rekao: „Sihr je svako djelo putem koga se čovjek približava šejtanu i kojim se traži njegova usluga.” Na drugom mjestu: „Suština sihra je prikazivanje neke pojave u lažnom liku suprotnom njegovoj biti. Kada sihirbaz hoće da prikaže lažnu sliku kao istinitu i predstavi nešto u suprotnosti od njegove biti, on to opsihri i ono ...

Read More »