Tag Archives: Hadisi Božijeg Poslanika

Hadis o nafaki

Poslanik Muhammed a.s. kaže: “Džibril mi je u srce stavio poruku da niko neće umrijeti dok ne ispuni rok svoga življenja i ne iscrpi svoju nafaku. Bojite se Allaha i nafaku na dozvoljen način trošite.” “Nemojte da vas zastoj nafake navede da je tražite grijehom (haramom) budući da se ono što je od Allaha ne može dobiti, osim pokornošću Njemu.”(Od …

Saznaj više »