Home » Tag: Dova prilikom ulaska u kuću

Tag Archives: Dova prilikom ulaska u kuću

Dova prilikom ulaska u kuću

Bismi-l-Lahi veledzna ve bismi-l-Lahi haredzna ve ala Rabbina tevekkelna. Prijevod: S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara našega se oslanjamo.

Read More »