Tag Archives: سورة الماعون

Sura Al-Baqara

Al-Baqara ili el-Bekare (Arapski سورة البقرة) u doslovnom prijevodu na bosanskom jeziku znači Krava. Sura Al-Baqara je druga po redu u Kur’anu i ujedno najduža sura u Kur’anu. Sadrži 286 Ajeta, a 282. Ajet je najduži ajet u Kur’anu i ima poseban naziv i posebnu vrijednost -“Ajetul Kursija” (Arapski آية الكرسي). Ajeti se po objavi dijele na Mekanske i Medinske …

Saznaj više »