Tag Archives: Dove za oprost grijeha

Dove za oprost grijeha

Allāhummagfir lī ħatīetī ve džehlī ve isrāfī fī emrī ve mā ente e‘alemu bihī minnī. Allāhummagfir lī džiddī ve hezlī ve ħataī ve ‘amdī ve kulle zālike ‘indī. Allāhummagfir lī mā кaddemtu ve mā eħħartu ve mā esrertu ve mā e‘alentu ve mā ente e‘alemu bihī minnī entel-muкaddimu ve entel-mu-eħħiru ve ente ‘alā kulli šej-in кadīr. “Allahu moj, oprosti mi …

Saznaj više »