Home » Dove » Dova za deveti dan ramazana

Dova za deveti dan ramazana

Allahu moj, učini mi udio u Tvojoj opsežnoj milosti i uputi me u ovom danu Svojim dokazima jasnim i održi me na putu na kojem je Tvoje zadovoljstvo, tako Ti Tvoje naklonosti o, Željo onih koji čeznu. Amin!